Bijbelleesrooster

Deze website is er voor bedoeld om het lezen van de bijbel te bevorderen. Hiervoor biedt de site jaarlijks een tweetal leesroosters aan. Eén rooster om de hele bijbel in één jaar door te lezen en een rooster om de bijbel in twee jaar door te lezen.

De opzet van de roosters is als volgt:
Per dag wordt er een stukje uit het OT en NT gelezen. Beide gewoon van voor naar achter met twee uitzonderingen. De Psalmen zijn ingedeeld over de zondagen en de vier evangeliën zijn verdeeld over de vier kwartalen.

Het rooster kan worden geprint op een A4-tje (landscape). De achterzijde kan worden afgeknipt en dan kan het rooster in 3 delen worden gevouwen. Het rooster kan dan als boekenlegger in de bijbel worden gelegd. We wensen u Gods zegen bij het lezen van de bijbel.

Mijn zoon, sla acht op Mijn woorden,  
neig je oor tot wat Ik zeg. 
Laat ze niet wijken van je ogen, 
bewaar ze in het binnenste van je hart. 
Ze zijn immers leven voor wie ze vinden,  
en genezing voor heel hun lichaam. 


Spreuken 4: 20-22